Presentació de cada alumne en forma de descripció, no sols de característiques físiques, sino també psicològiques;  amb to poétic, a més d'un dibuix en forma de caricatura